Продуктов каталог

 

За нас

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Необходимите документи за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания са:

1. Направление от личния лекар до оторизирана лекарска комисия
/ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ - ортопедична, неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от вида на заболяването.

2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол.

- за инвалидни колички и тоалетни столове: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. В случайте, когато няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ.
- за антидекубитални дюшеци и възглавници:  Медицински протокол от специализирана ЛКК или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.

3. Когато посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК ще ви бъде издаден по електронен път протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК в институцията.

4. Ще получите известие от РЗОК/НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на ПСПСМИ на посочена от вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате офисите на РЗОК.

5. След получаване на потвърждението от РЗОК/НЗОК заповядайте за избор, тестване и получаване на висококачеставен продукт на MEYRA в някой от нашите офиси /вижте линка-Контакти/.

Единствено при нас ще намерите богата гама от индивидуални и ергономични медицински изделия, помощни средства и приспособления на MEYRA - Германия, отговарящи на най-високите световни стандарти и многократно награждавани на международните изложения за високотехнологични иновации и достижения.
 

 
Парични помощи отпускани от Дирекция за социално подпомагане за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления
 

Рингова инвалидна количка за възрастни - 1 бр. на всеки 6 год. - 350 лв.
Рингова инвалидна количка /с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб или други/ - 1 бр. на всеки 6 год. - 486 лв.
Рингова инвалидна количка за деца до 18 г. - 1 бр. на всеки 3 год. - 800 лв.
Инвалидна количка за деца до 18 г. - 1 бр. на всеки 3 год. - 800 лв.
Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания: 850 лв.
Акумулаторна инвалидна количка - 1 бр. на всеки 10 год. - 3019 лв.
Тоалетен стол и стол за баня - комбиниран за възрастни - 1 бр. на всеки 6 год. - 200 лв.
Тоалетен стол и стол за баня  - комбиниран за деца до 18 г. - 1 бр. на всеки 3 г. - 200 лв.
Антидекубитален дюшек - 1 бр. на всеки 3 год. - 220 лв.
Антидекубитален матрак - 1 бр. на всеки 3 год. - 120 лв.
Антидекубитална възглавница - 1 бр. на всеки 3 год. - 43 лв.
Масичка за инвалидна количка – 1 бр. на всеки 5 год. – 48 лв.
Щипка за захващане на предмети от разстояние – 1 бр. на всеки 5 год. – 12 лв.
Проходилка – 1 бр. на всеки 3 год. – 72 лв.
Подмишечни патерици – 2 бр. на всеки 3 год. – 22 лв.
Канадки /подлакътни патерици/ – 2 бр. на всеки 3 год. – 28 лв.
Бастун-регулируем – 1 бр. на всеки 3 год. – 11 лв.
Бастун-нерегулируем – 1 бр. на всеки 3 год. – 8 лв.
Бастун - 3-опорен – 1 бр. на всеки 3 год. – 36 лв.
Бастун - 4-опорен – 1 бр. на всеки 3 год. – 48 лв.
Бастун-бял или сензорен за слепи лица – 1 бр. на всеки 3 год. – 22 лв.

...

В ЦЕНТЪРА НА НЕЩАТА СТОИ ЧОВЕКЪТ

Колкото по-голямо е физическото ограничение, толкова по-важни са и най-малките стъпки, които означават движение. С обединението на две силни марки ние имаме предимството да подхождаме индивидуално към различните изисквания на хората с увреждания. Като група ние използваме обединението от опит и способности, за да създадем и развием нови потенциали и възможности. Идеите и иновациите се влагат в продукти, които могат да се предлагат конкурентно на най-високо ниво. Нашият международен пазар има бъдеще – заедно сме подготвени по-добре.

НАШАТА МИСИЯ

Основен принцип и най-висока цел за нас винаги са поддържането и възстановяването на
безпрепятствената интеграция на хората с увреждания в обществото.

ИСТОРИЯ

Не започвай с големи намерения, а с малки стъпки.
С това мото през 1936 г. основателят на фирмата е започнал да изгражда предприятие със световно значение. Вече седемдесет години МЕЙРА конструира и произвежда инвалидни колички. През 1995 г. в предприемаческата група, чрез Ортопедия се интегрира втора, силна и известна в цяла Европа марка. През 2006 г. двете марки се обединиха и от този момент заедно снабдяват, както европейския, така и световния пазар с нови, ориентирани към нуждите продукти.

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

Ние изпитваме отговорност към хората, на чието доверие се радваме от години. Тази отговорност се предава от поколение на поколение. Затова ние разработваме инвалидни колички и рехабилитационни средства с най-високо качество и практичност. Нашите продукти помагат и мотивират хората с увреждания и болните хора в ежедневието, при спорт, за рехабилитация и обслужване.

КАЧЕСТВО

За да можем постоянно да подобряваме надеждността и качеството МЕЙРА-ОРТОПЕДИЯ
инвестира в изследване и разработки значителна част от своите обороти. В конструкторските бюра, електронната лаборатория и в създаването на мостри работят над 30 елитни специалисти.
Инвалидните колички на МЕЙРА-ОРТОПЕДИЯ се конструират с помощта на най-модерни
CAD-съоръжения. Това позволява изпитание на конструкцията още в стадия на изработване на чертежите. Електронната лаборатория е в състояние да разработва и тества и комплексни микроконтролери

МЕЙРА – ОРТОПЕДИЯ ФИРМЕНА ГРУПА за управление на електрическите инвалидни колички. Компютърно управляемият контролен пункт позволява самостоятелно проследяване на циклите на движение на инвалидните колички при продължително ползване, провеждането на тестове, на които трябва да се подлага всяка новоконструирана електрическа инвалидна количка. Въпреки всеобхватната контролна техника практичността на инвалидните колички може да се провери само с практически опити. За тази цел МЕЙРА разполага с терен за тестове с различни отсечки и наклони. Освен това се извършват няколкодневни пробни тестове с хора с увреждания, при които се установява ефектът на новите инвалидни колички при практическо ползване.

МЕЙРА-ОРТОПЕДИЯ работи със система за управление на качеството, която съответства на DIN EN ISO 9001 и ISO 13485, при което конструкцията и процесите на организация се дефинират в специален “Наръчник за УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО”.

ИНОВАЦИЯ

При новите разработки ние сме постоянно в пряк диалог с лекари, терапевти, специалисти и хора с увреждания. Съвместните изследователски проекти с Висши учебни заведения и институти допринасят за получаване и внедряване на нови знания в разработките: от поведението при движение на инвалидните колички до комфорта на седене и комплексното управление.

МЕЙРА-ОРТОПЕДИЯ знае, че инвалидните колички и рехабилитационните средства са продукти, които трябва да се обясняват добре. Затова при нас всяка седмица се провеждат обучения, при които консултантите-рехабилитатори, терапевтите и сътрудниците от рехабилитационните центрове се информират за използването и поддръжката на нашите
продукти.

Уважаеми клиенти,


настоящият сайт е създаден, за да улесни избора на хората с увреждания и техните близки за необходимото им медицинско изделие или техническо-помощно средство /ТПС/. На основание Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания: МТСП, чрез АСП и Дирекции Социално подпомагане/ДСП/ отпуска социални помощи за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления.
 
В страница "РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ" можете да видите реда за отпускане на помощите.

Моля да имате предвид, че от изложените в настоящия сайт продукти на MEYRA единствено посочените по-долу изделия влизат в ценовия лимит на помощите, отпускани от АСП/ МТСП, БЕЗ доплащане:

- стандартна рингова инвалидна количка-модел SERVICE 3.600;
- комбиниран стол за баня и тоалет-модел HCDA;
- стол за тоалет-модел 1120;
- антидекубитален дюшек-модел АР 205000;
- скутер-модел CITYLINER 306;
- подмишечни патерици;
- подлакътни патерици/канадки/;
- бастуни.

Всички останали продукти могат да се закупят с поръчка, но за тях ИМА доплащане към отпуснатата ви сума от ДСП. При изпращане на заявката за съответния продукт до нас, ние ще се свържем с Вас и ще Ви информираме за сумата, която трябва да се доплати и за срока на доставка.

ОФИСИ В СТРАНАТА

Социално предприятие "Санитас Медикъл" ЕООД - изключителен представител и официален вносител за България на "MEYRA" - Германия

Представителен офис: 

гр. София 1303 
бул. “Христо Ботев” № 90
тел: 02/ 943-38-38, факс: 02/ 944-16-50
GSM: 0895/ 48-10-03 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Централен офис и склад на едро:

Click to see on google mapsгр. Плевен 5800
ул."Гренадерска"№ 21 /на Пробива/
тел: 064/ 801-706, факс: 064/ 844-992
GSM: 0895/ 48-10-02, 0885/ 20-08-25
www.zdrave-za-vsichki.com 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Представителен офис в гр. Русе:

 
гр. Русе, ул. "Райко Даскалов" №16
/до РЗОК/
GSM: 0895/ 48-10-04
тел.: 082/ 82-65-61
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Представителен офис в гр. Стара Загора: Stara Zagora
 

гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 85
/дългия блок срещу TV сервиз/
GSM: 0895/ 51-66-35

 

Дистрибутор:

Социално предприятие “Санитас Медикъл” ЕООД - Изключителен представител и официален вносител за България на MEYRA Германия