Продуктов каталог

 

Уважаеми клиенти,


настоящият сайт е създаден, за да улесни избора на хората с увреждания и техните близки за необходимото им медицинско изделие или техническо-помощно средство /ТПС/. На основание Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания: МТСП, чрез АСП и Дирекции Социално подпомагане/ДСП/ отпуска социални помощи за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления.
 
В страница "РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ" можете да видите реда за отпускане на помощите.

Моля да имате предвид, че от изложените в настоящия сайт продукти на MEYRA единствено посочените по-долу изделия влизат в ценовия лимит на помощите, отпускани от АСП/ МТСП, БЕЗ доплащане:

- стандартна рингова инвалидна количка-модел SERVICE 3.600;
- комбиниран стол за баня и тоалет-модел HCDA;
- стол за тоалет-модел 1120;
- антидекубитален дюшек-модел АР 205000;
- скутер-модел CITYLINER 306;
- подмишечни патерици;
- подлакътни патерици/канадки/;
- бастуни.

Всички останали продукти могат да се закупят с поръчка, но за тях ИМА доплащане към отпуснатата ви сума от ДСП. При изпращане на заявката за съответния продукт до нас, ние ще се свържем с Вас и ще Ви информираме за сумата, която трябва да се доплати и за срока на доставка.